Dokument & rapporter

Här publiceras diverse dokument. Bl.a. protokoll från släktråd och årsredovisningar från och med verksamhetsåret 2011. För tidigare dokument vänligen kontakta styrelsen.

Släktrådsprotokoll:
– Protokoll fört vid Murrayska Släktfondens släktråd 29 augusti 2015.
– Protokoll fört vid Murrayska Släktfondens extra släktråd 10 maj 2014.
– Protokoll fört vid Murrayska Släktfondens släktråd 25 augusti 2012.

Parentationer:
– Parentationer upplästa vid släktrådet 2015

Årsredovisningar:
– Årsredovisning 2017
– Årsredovisning 2016
– Årsredovisning 2015
– Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
– Årsredovisning 2012
– Årsredovisning 2011