Kalendarium

2023

5 december kl. 18.30 styrelsemöte hos Johan Murray

2025

13-14 september. Preliminärt datum för nästa Släktsammankomst. Inbjudan samt mer information kommer längre fram.