Stipendier

stipendierAnsökningshandlingar hittar du här. Ladda hem dokumentet och fyll i det i anvisade fält. Bifoga även antagningsbesked med ansökan. Genomgång av inkomna stipendieansökningar sker på varje nästföljande styrelsemöte från det datum då ansökan gjordes (se Kalendarium). Ansökan skall vara inskickad via e-post senast två veckor innan nästa möte, så styrelsen bereds möjlighet att ta del av handlingarna innan mötet. Godkännande respektive avslag meddelas därefter under följande arbetsvecka.

Ansökan skickas med e-post till: Johan.Murray@soderbergpartners.se

Villkor

”För att komma i åtnjutande av stipendium erfordras att genom födsel eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna av släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem av samma släkt.”

Stipendieansökan kommer behovsprövas i enlighet med Stiftelsens Reglemente.

Stipendium skall sökas före eller i samband med att utbildningen påbörjas. Retroaktiva ansökningar beviljas ej. Utbildningen skall vara eftergymnasial.