Släktrådsmöte 2002

Lördagen den 19 oktober 2002 samlades 170 Murrayare till Släktråd och efterföljande middag på Grand Hotell i Stockholm. Detta var det 21:a släktmötet sedan det första mötet, som avhölls på Högloftet på Skansen 1938 med utflykt dagen efter till Vänge prästgård. Gästerna möttes i hotellets entré av säckpipemusik utförd av elva medlemmar av The Murray Pipes and Drums.

 

 

Släktrådet avhölls under ordförandeskap av Axel M Murray som i och med detta råd avslutade sitt sextonde år som ordförande i Släktfondens styrelse och sitt femtionde år som medlem i Släktfondens styrelse.

Vid Släktrådet omvaldes styrelsen, förutom Axel som avsagt sig omval, och nyvaldes Tobias Murray som suppleant. Kyrkoherde em Carl-Adolf Murray höll parentation över avlidna medlemmar av släktrådet.

Vid den efterföljande släktmötesmiddagen avtackades Axel för sina fina insatser för Släktföreningen under många år av den nyvalde styrelseordföranden Urban Murray. Urban berörde bland annat Axels enastående insatser för att främja sammanhållningen inom släkten och att förkovra
släktfondens kapital och tillgångar. Som tack överräcktes ett oljeporträtt av Axel målat av Axels dotter konstnären Aja Murray-Thorén, det första släktporträtt som tillförts släktföreningens samlingar på ca 80 år.

Axel överlämnade en handbroderad tavla till nye ordföranden föreställande det Murrayska vapnet utfört av Anna Stina Murray. Tavlan hade skänkts till Släktföreningen av Axel Murray von Heijne med föreskriften att den skall förvaras av släktfondens ordförande.

Under middagen underhölls gästerna av Murray Pipes and Drums, av Janina Lindgren (dotter till Mia Murray-Lindgren) som på ett utomordentligt sätt framförde tre sånger och en fager och färgsprakande magdansös som dansade runt bland borden till sällskapets (särskilt herrarnas förstås) stora förnöjelse. Efter middagen följde dans till Nightlifes orkester.

På söndagen samlades en stor del av släktmötet till gudstjänst i Ersta kyrka med predikan av Bertil Murray. Efter gudstjänsten hölls kyrkkaffe i den Murrayska våningen på Ersta Diakonianstalt.

Klicka på en av underkategorierna för att gå vidare